Kvinner for Endring

Inkludering, integrering, og endring

Om oss

Velkommen til Kvinner for Endring!

Vi er en ideell organisasjon som arbeider for å integrere og inkludere innvandrerkvinner i det norske samfunnet. Vi tror at økt deltakelse i det norske samfunnet kan føre til større tillit og tilhørighet. Dette er viktig for å opprettholde bærekraften i det norske velferdssystemet. Vårt mål er å gi afghanske kvinner muligheten til å nå sitt potensial og bli selvstendige medlemmer av det norske samfunnet ved å delta i arbeidslivet og frivilligheten.

Vi oppnår dette ved å tilby konkrete integreringstiltak, som inkluderer systematisk deling av nyttig og relevant informasjon om kultur, samfunn, økonomi, politikk, jus og helse. Vi arrangerer også kurs om psykisk helse, jobbsøking, barnevern, nettverksbygging og digitale ferdigheter. I tillegg organiserer vi kulturelle aktiviteter og kapasitetsbygging for unge innvandrerkvinner i Norge, kurs i ledelse og forhandlinger for unge afghanske kvinner, samt mentorprogrammer og coaching.

Vi har en årlig kontingent på kun 100 kr, og vi ønsker deg velkommen til å bli med i vårt fellesskap av engasjerte og dedikerte kvinner som jobber for en bedre fremtid for alle.

Ta godt vare på deg selv!
Kurs i viktigheten av å ta vare på både den fysiske og psykiske helsen!
Jobbsøknadsskriving
Kurs i jobbsøknadsskriving. Viktig for deg som leter etter en jobb.